NYHETER

NYHETER

 

 

GENERELLE NYHETER ER FLYTTET TIL MICROAVISEN -

 

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Høy strømpris skyldes griskhet og uduelige politikere

 

Publisert 7. februar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har lagt frem sin analyse av det norske kraftmarkedet frem mot 2030. For norsk næringsliv generelt, og for industrien spesielt, er analysen dyster lesning.

 

NVEs hovedkonklusjon er at norske kraftpriser vil stige med 30 prosent frem mot 2030. Årsaken er ikke at det blir dyrere å produsere strøm i Norge, men at vi skal importere stadig mer av utlandets høyere prisnivå. Ifølge NVEs analyse «smitter» utlandets priser inn i vårt land, gjennom stadig flere strømkabler til utlandet. Smitte er vanligvis et negativt ladet begrep, så NVE har valgt et svært presist uttrykk for å beskrive den situasjonen vi kan se utvikle seg.

Og dette skjer ikke fordi det er en naturlov som spiller oss et puss. Det skjer fordi norske politikere vil at det skal skje. Det er regjeringen som har gitt konsesjoner til nye kabler, og Venstre sikret regjeringen flertall i Stortinget for at kraftselskapene kan få bygge sine egne kabler, i tillegg til de Statnett nå bygger.

 

På tide å få innsikt i dette. Den pengesterke kraftbransjen lobber svært aktivt mot politikere for å øke sine fortjenester. Dei arbeider for større inntekter, større lønninger og større bonuser. Dei lobber aktivt mot politikere og tilbyr ofte svært godt betalte jobbar etter at politikerkarrieren er over. Denne omfattende lobbyvirksomheten er et alvorlig problem for alle andre norske interesser, det være seg norsk naturvern, norske husholdninger eller norsk næringsliv?

Konklusjon: Energipolitikk er altfor viktig til å bli overlatt til kraftbransjen.

 

Se også www.partiet.no

 

Vår kristne kulturarv

 

Publisert 8. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

Norge har vel egentlig aldri vært noe kristent land. Men våre fedre holdt korset og flagget høyt i ære. Noe du kan se når du hører Fedrelandssalmen eller Nasjonalsangen. Nå så vanærer vi akkurat det som har velsignet vår kultur, pga. en respekt for troen, og sånn sett vil Norge også oppleve hvordan det er å miste velsignelsen, og det vil også svi både økonomisk, og ved at ytringsfriheten mister sin verdi. Begge deler har allerede gjort sitt inntog, og den friheten vi har nytt godt av, finner du ikke hos noen andre religioner eller ideologier. Aller minst den sosialistiske ideologien, som vi stoler så mye på. Gud er opphavet til at vi alle kan leve og puste. Å kutte ut Han, er ren dårskap, spesielt for ett land som har fått oppleve Hans miskunn i tidligere tider!

 

Sunn nasjonalisme

 

Publisert 31. desember 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Nasjonalisme er en naturlig reaksjon mot terror og framgang av muslimer i Europa. De er flinke å ta vare på sin kultur, sine tradisjoner og religion i motsetning til mange europeere. Politikere må nå sette grenser: enten må du har respekt for landet du lever i og lære deg fredelig samarbeid med andre folkegrupper eller du må ut! Det er for sent å være politisk korrekt - har noen tenkt på hvor mye penger Tyskland og Frankrike må bruke på politi og hæren på Nyttårsaften? Skal du være redd å gå ut å feste? De fleste av oss foretrekker trygghet foran total frihet. Det er biologisk og ingen politiker kan forandre det. Norge kan lære mye av feilene til mange europeiske land og det er sunn nasjonalisme som kan redde norske folk!

 

Trenger vi et nytt rettsoppgjør for landssvik?

 

Publisert 18. desember 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Å trekke politiske motstandere for retten kan bli et meget farlig tveegget sverd for venstresiden: Høyresiden kan finne på å gjengjelde tjenesten. For hvis en partileder kan dømmes for å snakke stygt om andre, kan vel andre partiledere dømmes for å ødelegge sitt eget land? Og hvilken forbrytelse er størst? Snakke stygt om noen, eller ødelegge et land med masseinnvandring? Europas flerkulturelle ledere er i ferd med å toe sine hender for egne synder, men de bør kanskje ikke føle seg for trygge på å slippe så lett unna.

 

Hele artikkelen kan leses på www.fortroppen.no

 

De ansvarlige må stilles personlig til ansvar

 

Publisert 13. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I media kan en ofte lese om dårlig arbeid i det offentlige, men en hører sjelden om noen som stilles til ansvar for miserene. Og hvis det kommer en reaksjon får de god lønn resten av livet. Slik kan vi ikke ha det!

 

Ved inngangen til 2016 var 698.550 innvandrere og 149.657 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge - til sammen 848.207 stk. Det utgjør 16,3 prosent av folkemengden og er en økning på 119 prosent fra 2006. Dette betyr at Innvandring står for 80 prosent av befolkningsveksten og denne økningen er kraftig om vi sammenlikner Norge med andre europeiske land, og andelen innvandrere vil fortsette å øke betydelig i årene fremover.

 

Burde ikke noen stilles ansvarlig for denne okkupasjonen – og da mener jeg personlig ansvarlig? Jo - og du finner noen av navnene under milorg.no. Vil du vite mer, se nabokjerringa.no og webkontorene.no, spesielt POLITIKERKONTORET.

 

Fordekt islamisering av Europa

 

Publisert 2. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

En islamsk erobringskrig pågår i Europa. Krigen føres med åndelige våpen (offerrollen, anklager, krav) av det han kaller «islamfunksjonærer». Europeerne lar seg lure.

I en mannsalder har Europa fulgt en katastrofal strategi i omgangen med islam. På offisielt hold, på kirkelig hold og i ellers sivilsamfunnet er de mest bokstavtro og nidkjære muslimene blitt valgt som samtalepartnere, og deres europeiske forsvarere som eksperter.

Konsekvensene kan beskues av enhver som slår på TV-en eller åpner en avis, hvor både islamister og deres apologeter er husvarme. Muslimene som ikke kan fordra de vestlige frihetene, har det som plommen i egget under disse betingelsene.

 

Erna Solberg er en Merkel-klone

 

Publisert 30. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Rettspsykologen Rudolf Egg har gjennomgått anmeldelsene etter nyttårsnatten foran Köln-domen og kan fortelle at det som skjedde var enda verre enn det som er kommet frem.

 

Politiet sviktet ofrene, både de som var på stedet og operativ sentral. De tok ikke alarmropene alvorlig, de sto og så på det som skjedde og når desperate kvinner ba om hjelp fikk de ingen.

Denne passiviteten og svik mot kvinner og deres partnere forteller om et system som ikke lenger tør å utfordre et kvinnesyn som Tyskland i dag burde kjenne.

 

En slik passivitet fra ordensmakten kan bare forklares med signaler ovenfra om at man ikke skal konfrontere muslimsk mobb. Det er en tilbaketrekning som foregår på mange plan av samfunnet. I skolen, i det offentlige rom, i politiet, i helsevesenet.

 

Angela Merkel symboliserer dialogsamfunnet som tar imot migranter med åpne armer og lever på en rosa sky. Når virkeligheten kolliderer med drømmene, velger man drømmene.

 

Den samme mentalitet finnes i det norske systemet. Erna Solberg er en Merkel-klone. Når en jente nesten blir voldtatt på et asylsenter og søker støtte hos arbeidsgiver Hero, får hun det ikke. Det er hun som er brysom.

 

Er det Listhaug gjør egentlig noe å skryte av?

 

Publisert 25. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Mange skryter av statsråd Listhaug og mener hun gjør en glimrende innsats mot innvandring og islamisering av landet. Men hvilke resultater har hun fått til? Aldri har vi bosatt så mange såkalte flyktninger og det virker som hun er blitt mer og mer en integreringsminister. Hadde det ikke vært mer å skryte av om innvandringen ble stoppet helt og de som er kommet blir repatriert – det hadde vært noe det. Norske myndigheter har de siste årene gitt over 800 personer beskjed om at de har jukset med sin asylhistorie eller på annen måte gitt uriktige opplysninger. Men over 400 av disse har likevel fått ny oppholdstillatelse, for eksempel fordi de har bodd her svært lenge eller fordi de har barn. Vi krever resultater – ikke prat.

 

 

Unødvendig arbeidsledighet?

 

Publisert 21. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

På Kolbotn er det mange eiendommer og hus som i 2016 er blitt renovert – både ved eiendomsoverdragelse og andre grunner. Men det som kjennetegner disse arbeidene, er at de blir utført av østeuropeere – særlig polakker. Disse blir igjen gjenkjent med arbeid til langt på kveld under høylytt skriking og enda høyere musikk. Hvorfor er det slik når vi har ca. 150 000 arbeidsledige i landet? Hvorfor har vi fått slike uduelige politikere som ikke greier å rydde opp i dette?

 

 

De fleste nyhetene handler om islam

 

Publisert 9. oktober 2016

Av Kristian Bjørnsen

 

En bidragsyter har telt antall faktiske nyhetssaker i våre tre største medier og fikk sjokk. Over halvparten av alle innenriks- og utenriksnyheter handler om islam i en eller annen versjon. Bak denne flommen av saker ligger terror og trusler fra mennesker som tilhører religionen. Kronikøren tar også for seg dobbeltmoralen i vårt politisk korrekte samfunn når det gjelder ideologi og terror, ut ifra hvem som er overgriperne.

 

Har tredje verdenskrig brutt ut? Nei. Det er islam det handler om. Fredens religion.

 

Han tok en liten uhøytidelig opptelling av nettavisenes totale forsider i dag tidlig klokken 09.00. Han regnet kun faktiske nyheter, inkludert innenriks, utenriks og finans. Han tok ikke med sport, kjendis eller diettnyheter som utgjør ca. halvparten av det redaksjonelle stoffet. Her er resultatet:

 

24 av 39 rene nyhetssaker klokken 09.00 på Dagbladet omhandlet islam eller islamsk terror.

18 av 31 rene nyhetssaker klokken 09.00 på VG omhandlet islam eller islamsk terror.

24 av 50 rene nyhetssaker klokken 09.00 på Aftenposten omhandlet islam eller islamsk terror.

 

66 av 120 nyhetssaker i våre tre største løssalgs- og nettaviser, altså 55 prosent, handlet om ett tema. Islam.

 

HAR INNVANDRERNE OVERTATT INNVANDRINGSDEBATTEN?

 

Publisert 7. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Nytt mangfold av organisasjoner. Aldri før har så mange organisasjoner representert det flerkulturelle Norge. Hvem er de? Hva står de for? Og hva er deres konkrete målsetninger? Som paddehatter har de dukket opp, og bidrar til et nytt mangfold av meninger i integrerings- og innvandringsdebatten. Små, men meningssterke organisasjoner som Likestilling, Integrering og Mangfold (LIM), Senter for Sekulær Integrering (SSI), JustUnity, Minotenk og mange flere andre. Og dette er bare begynnelsen.

 

 

ASYLSØKERNES NYE ADRESSER HEMMELIGHOLDES

 

Publisert 4. oktober 2016

Av Jacob Knutsen

 

Det har vært hemmelig, men nå blir det mulig for kommunelegene å spore nye adresser til asylsøkende pasienter. Da kan også pasientjournalene ettersendes. Først et år etter at antallet asylsøkere til Norge økte markant, blir det mulig for helsevesenet å følge personene som flyttes rundt etter innledende helseundersøkelser. Så hvor innvandrerne bor har opptil nå vært viktigere å skjule sammenliknet med smittefaren overfor resten av befolkningen - som alltid ellers, innvandrerne først, liv og helse til etniske nordmenn sist.

 

 

FENGSLING AV SMÅBARN BAK PIGGTRÅD I NORGE

 

Publisert 30. september 2016

Av Hans Larsen

 

Ingen politiker bør spille overrasket når norske domstoler eller internasjonale organer minner dem om at barnefengslingen er ulovlig skriver Mads Andenæs, Eirik Bjørge, André Møkkelgjerd og Nora Sveaass i august 2016. Det vil også gjelde fengsling av småbarn bak piggtråd på Trandum.

Mange mener at de skyldige er foreldrene til barna, som utøver stor omsorgssvikt ved å ta med seg eller føde barn i Norge, tatt i betraktning alle usikkerheter en asylsituasjon medfører. Har man tiltro til at de som har gode grunner for å få opphold får innvilget asyl, må man også anta at de som skal utvises i utgangspunktet burde visst at de ikke ville få det. De gamblet. Politikerne fra alle partier har gjentatte ganger uttalt at vi skal ha en streng, men rettferdig asylpolitikk; "flyktninger" som ikke har rett til opphold skal ut. Det faktum at barn er involvert er beklagelig, men foreldrenes feil og ikke noe som setter norske lover til side. De fleste som sitter på Trandum har fått tilbud om frivillig retur. Konsekvensen av å ikke reise frivillig er nødvendigvis tvang. Er ikke dette omsorgssvikt?

 

 

PST – EN PEST OG EN PLAGE?

 

Publisert 28. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

PST-sjef Benedicte Bjørnland uttalte i februar 2016 at hun også er bekymret for at rekrutteringen til det norske høyreekstreme miljøet kan øke på grunn av den store tilstrømmingen av asylsøkere og flyktninger.

De høyreekstreme miljøene følges fortsatt tett av PST, sier informasjonssjef i PST, Martin Bernsen i juli 2016

 

– I den forrige trusselvurderingen peker vi på sammenhengen mellom høye ankomsttall og at høyreekstreme miljøer har vokst. Fremdeles er aktiviteten hos høyreekstreme lav, men vi følger med på den.

 

– Det er et pågående arbeid for å igangsette tiltak som forhindrer at høyreekstreme miljøer vokser.

 

Mange mener det er uakseptabelt at det i PST sitter nesten 500 skattebetalte mennesker som koster ca. 400 millioner pr. år - og bare fabulerer. Har aldri sagt noe fornuftig og aldri fått rett i virkelighetens verden

 

 

RELIGION TRUMFER SIKKERHET

 

Publisert 19. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I Aftenposten 16. september 2016 kan en lese at kvinner som bruker hijab, burka og niqab ikke trenger å ta av seg disse når de passerer sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Dette i motsetning til andre som må ta av seg jakker, gensere, sko etc. Årsaken til forskjellsbehandlingen skal være religiøse motforestillinger.

 

NEI TIL NASJONALT NIQAB-FORBUD

 

Publisert 16. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Regjeringen og Sylvi Listhaug sier i september 2016 nei til nasjonalt niqab-forbud: Regjeringen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker ikke å innføre et nasjonalt forbud mot plagg som dekker elevers og studenters ansikt, som niqab. Listhaug skriver at niqab og burka er et lite problem i skolesammenheng og på andre offentlige institusjoner, i et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Jan Bøhler.

 

Ber kommunene finne lokale løsninger: – I den grad slik praksis skaper utfordringer finner den enkelte kommune eller den enkelte offentlige instans lokale løsninger, i noen tilfeller også forbud. Eksempelvis har Oslo kommune innført et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt», skriver Listhaug videre.

 

Mange mener at slik kan i ikke ha det her i landet – og at dette må være spikeren i kista for FrP og Listhaug, samt hele regjeringen.

 

REPATRIERING AV INNVANDRERE

 

Publisert 14. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Leder av Frihetspartiet, Geert Wilders, har lagt frem et program som går inn for av-islamisering av Nederland. Taushet i norske medier. Publikum må ikke få forståelsen av at det brygger opp til konfrontasjon. Selv om NRK og andre ynder å kalle Wilders varianter av høyreekstrem, høyrepopulist eller høyreradikal, er han leder for Nederlands største parti. Slik burde vi gjøre det i Norge også – jfr. www.repatriering.no

 

 

STATSMINISTERENS TALETRANG

 

Publisert 11. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Jeg kan ikke i juli 2016 huske at vi tidligere har hatt en statsminister som må kommentere absolutt alt som skjer både i Norge og utlandet. Det virker som hun flyr verden rundt med privatfly - bare for å bli intervjuet av det statsfinansierte NRK. Men det verste er at hverken hun eller taleskriverne overhode har peiling – og presenterer den samme svadaen hver gang. Nå har hun også gått til angrep på Donald Trump – håper han slår igjen, folk ønsker resultater – ikke tøvete selvfølgeligheter. I september 2016 har hun også lagt seg ut med Facebook for å få publisere nakenbilder – hvor mange ungdommer husker Vietnamkrigen? Spar oss for denne jentungen!

 

 

NORSK FOLKEPARTI ØNSKER EN SLUTT PÅ MENINGSTERROREN I LANDET

 

Publisert 28. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

God morgen alle sammen – medlemmer og sympatisører av Norsk Folkeparti

 

Politiet har i dag innledet etterforskning mot formann i Norsk Folkeparti, Oddbjørn Jonstad. Bakgrunnen for straffesaken er det Jonstad skriver på sin internett hobbyside – www.nabokjerringa.no. Årsaken til at han har etablert denne siden, er at han konsekvent blir boikottet i alle media i landet. På den omtalte hobbysiden viser han eksempler på hva de som er av en annen mening, skriver og gjør. Hovedhensikten er å få dem på bedre tanker.

 

Partiet syns det er trist at myndighetene nå bruker masse penger, politi og rettsvesen mot meningsmotstandere til tross for at det er grundig fastslått i Grunnloven at meninger ikke kan straffes. Uenighet er ikke det samme som hat og hets.

 

Slik partiet kjenner politiet og pressen, kommer dette til å bli slått stort opp for å vise hvilken kronidiot og kjeltring Jonstad i grunnen er. Personlig tåler han dette, men han beklager hvis det går utover alle andre som er medlemmer av Norsk Folkeparti. Han oppfordrer alle som har en mulighet til det - å gjøre sitt ytterste for å få en slutt på meningsterroren i landet.

 

 

© Copyright 2015. All Rights Reserved.